lenearonsson.se
Vägval
Alla kan inte bli yrkesverksamma konstnärer, det är nog den enda väg jag velat avleda mina barn från. Mina äldsta står i vägskälet där dom ska välja riktning för vad dom vill med sin framtid. Min pappa som var pastor sa en gång till en ung människa som befann sig i samma vägskäl; om du absolut, abs