lenearonsson.se
Sol-D vitamin = frisk, Färdigställda oljeporträtt
Det är alltid lite hemlighetsfullt under porträttmålandet, jag kan inte visa något offentligt innan den som avporträtteras har sett och godkänt. För det mesta kan jag visa upp porträttet när den är färdigställd. Men för tillfället väntar ett oljeporträtt på avtäckning i vår och då får jag naturligt