lelakibugis.net
Tentang Adipura dan LISA – lelakibugis
Semalam, 30 Oktober, timeline akun media sosial saya ramai oleh berita tentang rubuhnya Tugu Adipura Makassar yang terletak di kawasan Tello. Tugu yang dibangun pada tahun 1997 pada masa pemerintahan Walikota Malik B. Masry untuk memperingati raihan piala Adipura pertama kota Makassar. Saat itu, Makassar meraih piala Adipura untuk kategori Kota Raya. Keriuhan di media...