lektoren.dk
9: Kritik af historiebrug - lektoren
De faglige mål i historie - hvordan kan man gøre eleverne kritiske overfor historiebrug?