lektoren.dk
St. St. Blicher: "Sildig opvågnen" (1828) - lektoren
Jeg mindes ikke noget Dødsfald, der har vakt større Sensation, end min mangeaarige Ven Doctor L*s i R*. Man standsede hverandre paa Gaden, Man foer omkring fra eet Huus til et Andet med de Spørgsmaal: “Har De hørt det? veed…Læs mere ›