lekochsprak.com
Att väga sina ord på guldvåg
Det finns många ord runtomkring oss hela tiden. Orden är viktiga när vi ska beskriva tankar, känslor och upplevelser. I den Dialogfokuserade bilderboksläsningen har vi valt att ha specifika målord …