lekochsprak.com
Sundbybergs pedagoger får information om Dialogic book reading
Sundbybergs förskolepedagoger fick höra om Dialogic book reading på terminens sista språknätverksträff. En av våra förskollärare i projektet berättade om metoden och hur hon genom si…