lekochsprak.com
Projektgruppen diskuterar coaching – arbete med inriktning mot interventioner i förskolan
Interventionerna kräver kunnande i såväl dess särskilda uppläggning och innehåll som också genomförande. Som i allt pedagogiskt arbete är detta förenat med komplexa processer vilket också var en fr…