lekochsprak.com
Projekt träff med berörda chefer från Sundbybergs kommun och företaget Tellusbarn
En samlad bild från arbetet hittills gav insikter av betydelsen av feedback till pedagogerna från både chefer och specialpedagoger. Mötets chefer hade iakttagit en ökad yrkesstolthet hos de involve…