lekochsprak.com
Inkluderande Lärandemiljöer och Tidiga Insatser (ILTI) – nätverksträff den 17 maj
Maggie Dillner och Anna Löfgren från företaget ”Speciella” besökte vårt nätverk och vi fick en innehållsrik dag av området LEK. Med sina olika bakgrunder som att vara förälder respektive specialped…