lekochsprak.com
Vi gestaltar specialpedagogiska utmaningar i förskolans vardag!
SKOLFI-projektets förskollärare i Sundbybergs kommun och företaget Tellusbarn hade sin tredje utbildningsdag den 20 mars på Specialpedagogiska institutionen. Vi fick en dag som konkretiserade pedag…