lekochsprak.com
En föreläsning om inkluderande anpassningar
Sam Odom från University of North Carolina at Chapel Hill är gästprofessor i specialpedagogik på Stockholms Universitet och har givit en föreläsning som handlar om anpassningar och metoder som gör …