lekochsprak.com
Vad är det som är viktigt för barnen?
En tanke som jag har som pedagog är att vi borde bygga upp verksamheter som är anpassade till barnens behov och tar hänsyn till vad som är viktigt för dem. Det kan verka vara en självklarhet, men j…