lekochsprak.com
Goda råd
Det finns en bok med goda råd ”guidelines” för att stödja leken för barn med funktionsnedsättning: Guidelines for supporting children with disabilities’ play Experter från olika profess…