lekochsprak.com
Barn i behov av stöd i förskola
Hur kan vi utveckla specialpedagogiska insatser som har stöd i forskning för barn i behov av stöd i förskolan? I förskolan borde finnas goda förutsättningar för att erbjuda en inkluderande och stim…