lekochsprak.com
Nu är vi i gång med SKOLFI 2019-2021!
Tillsammans med Sandvikens och Sundbybergs kommun samt företaget Tellusbarn har vi från Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet beviljats medel för det praxisnära projektet: Lek…