lekochsprak.com
Metodutveckling
Vi arbetar med utveckling av metoder för att göra strukturerade observationer av lek och samspel i förskolan. Eva Siljehag & Mara Westling Allodi har översatt ett instrument som heter Teacher I…