lekkerhapje.nl
Hutou (Leeuwekoppen)
Volgens mijn eerder genoemde collega, die Chinees heeft gestudeerd, is de vertaling van dit gerecht naar het Engels ‘Lions Head’, terwijl als je het direct naar het Nederlands zou verta…