leighpouse.com
No Go Power Rangers!
“Aye-yi-yi-yi-yi.” Alpha-5, Forever In My Nightmares