leif.digre.com
Asylsøkere - Web log of Leif Digre
Jeg har hevdet at vi bør være restriktive til å ta inn mange asylsøkere til Norge. De vi gir opphold til må få skikkelig oppfølging slik at de glir inn i samfunnet vårt uten for store problemer. Så må vi gi de som ikke får komme hit god og effektiv hjelp i leirene utenfor landet [...]