leica.bresson.no
Eivind H. Natvig
Eivind H. Natvig (f. 1978) arbeider i det visuelle skjæringspunktet mellom kunst og dokumentar. Han har bodd og arbeidet i Sør-Asia størstedelen av karrieren, men har i senere år konsentrert seg om…