leica.bresson.no
Ambassadører
Damian Heinisch Damian Heinisch (født 1968) er utdannet innen visuell kommunikasjon og har sin master i fotografi fra Folgwangskolen i Essen. Han ble uteksaminert i år 2000 under veiledning av Prof…