leica.bresson.no
Det underliggende, av Rune Bergan
Rune Bergan er kunstfotograf med hjerte i dansefotografi. Selv i dansefotografi er for ham både analog og digital M naturlig å bruke. Han arbeider for mange ulike dansekompanier og innen forskjelli…