leica.bresson.no
Praktærfugl, av Helge Eek
Jeg ble hentet i riben til Ørjan i Båtsfjord havn kl. 04:30 i stiv kuling og snøfokk. Jeg trodde at det umulig kunne bli noe av, men som Ørjan kunne fortelle, så hadde han aldri avlyst en tur. Typi…