legehanden.blog
De Eerste Regel
Mijn docent Moderne Letterkunde aan de Hogeschool, die mij in de wandelgangen vertelde dat hij erin getraind was om teksten te beoordelen op hun eerste regel, zal ik helaas teleur moeten stellen. M…