lecturaidecoracio.wordpress.com
La veu del traductor
Avui el blog torna a fer de llibreta de notes: hi copio (fora de context) una petita reflexió sobre la traducció que m’ha agradat. […] volem pensar, com de vegades ens han comentat alguns lec…