lecturaidecoracio.wordpress.com
Literatura popular: l’errata
L’errata tipogràfica és una cosa maligna: se la cerca i persegueix, però s’escapa ben indigna. Fins que la forma és en màquina està ben amagada, s’oculta en els racons, sembla que…