lecturaidecoracio.wordpress.com
Us refiaríeu d’aquesta empresa?
Són una gent que sortien aquest matí als anuncis classificats de la portada de Vilaweb, dient que pots «obtindre» (o «obtener») molta «rendabilitat» si «comfies» en ells. (Per cert, si cobrés extra…