lecturaidecoracio.wordpress.com
Ara li han posat nom…
llitbreria: piló de llibres a mig llegir que se’ns acumulen sobre la tauleta de nit (Recollit a la Base de Badades el dia de Sant Jordi) La pila de la foto no és meva (jo els llibres els tinc…