lecturaidecoracio.wordpress.com
Demolidor
Si les editorials de vegades es gasten més diners en la coberta d’un llibre que no pas en la traducció de l’obra, què més podem dir de la consideració que tenen pel nostre ofici? Anna C…