lcp.co.il
זוג מגני זרועות מפני פציעות וחתכים
שרוולי הגנה לזרועות מיוצרים מבד וחוטי מתכת עמידים עמיד בפני חתכי סכין ושריטות וחיתוכים מכל חפץ חד אחר מושלם עבור אנשים העובדים בסביבת מכשירים חדים