lbbjss.wordpress.com
Lelde Petrovska
Lelde ir ieguvusi bakalaura grādu Bibliotēku un informācijas zinātnē. Lielāku interesi par nozari un motivāciju darboties tajā deva dalība simpozijā BOBCATSSS 2014 (Barselonā), kurā pirmo reizi sav…