lbbjss.wordpress.com
99 bibliotekāru stāsti 99 vārdos
© Dace Ūdre, 2017 | speciāli LBB JSS Kā jau īstens bibliotekārs, ieejot LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā, pārlaižu skatu pār grāmatām, ko lasītavas darbinieki novietojuši apskatei uz…