lbbjss.wordpress.com
Bibliotēkas kā mūžizglītības projektu rezultātu popularizētājas
© Elīna Sniedze, 2014 Mūsdienās tiek veidoti ļoti daudz un dažādi projekti, ļoti aktuāla tēma tajos ir mūžizglītība un pieredzes apmaiņa. Projekts pēc projekta, bet ko iegūstam mēs no šiem projekti…