lbbjss.wordpress.com
ES mūžizglītības iespējas skolu bibliotekāriem jeb SMILE Lisabona: muzeja stāstu pasaule
© Aija Jankava, 2014 | speciāli LBB JSS Pasauli veido stāsti, nevis atomi. Pasaule ir konstruēta sociāli, ne ķīmiski vai bioloģiski, to ar saviem stāstiem veido un projicē cilvēce grāmatās, kino, u…