lbbjss.wordpress.com
Labs kolektīvs ir zelta vērts!
© Ance Bētiņa, 2014 | speciāli LBB JSS Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas bibliotēkā diena iesākas mierīgi. Lai gan pāris nepacietīgākie lasītāji jau mīņājās pie bibliotēkas durvīm, rīta cēliens ir pats …