lbbjss.wordpress.com
Semantisko tehnoloģiju eksperta diena bibliotēkā
© Uldis Bojārs, 2014 LNB strādāju tikai daļu darba laika, tādēļ šī diena sākas LU Datorikas fakultātē, kur ar prezentāciju uzstājas doktora grāda pretendents un tiek lemts, vai disertācija atbilst …