lbbjss.wordpress.com
Bibliotēka ir sociālais tīkls
© Sanita Malēja, 2013 Ieskatoties Bibliotēku likumā, redzam, ka krājuma veidošana un uzturēšana ir pasludināts par galveno bibliotēku uzdevumu. Bet kam gan būtu vajadzīgas bibliotēkas, ja tās veikt…