lbbjss.wordpress.com
Cilvēka attīstība mūžizglītības kontekstā
© Anta Turla, 2013 | speciāli LBB JSS Mūžizglītība Ideja, ka izglītības procesam jāturpinās mūža garumā, nav jauna. Jau viduslaikos un pat senāko laiku rakstos ir minēta nepieciešamība mācīties vis…