lbbjss.wordpress.com
Bibliogrāfiskās norādes un atsauces
© Dace Ūdre, 2012 Šis raksts veltīts tiem, kuriem “pareizu” bibliogrāfisko norāžu veidošana sagādā galvas sāpes, kā arī tiem, kuriem ir piemirsies viens vai otrs bibliogrāfisko norāžu v…