lbbjss.wordpress.com
CPD23 #17: profesionālās tālākizglītības programmas noslēgums
© Dace Ūdre, 2011 Mūsu dzīve ir kā projekts. Visa pamatā ir spēja sevi motivēt un prast nospraust sasniedzamus mērķus. Divdesmit trešā uzdevuma būtība ir atskatīties uz sešpadsmit nedēļās paveikto,…