lbbjss.wordpress.com
Jauno speciālistu dalība IFLA Pasaules bibliotēku un informācijas kongresā
© Silva Suhaņenkova, 2011 Nozīmīgs un skaists notikums Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcijas (LBB JSS) trim biedriem – Dacei, Sanitai un man (Silvai) – bija mūsu pirmā Starptau…