lazytrick.wordpress.com
2 cách sử dụng thư viện trong Linux
Mình đang gặp 1 vấn đề là 1 hàm F1() trong thư viện động mình viết (lib1.so) không hoạt động đúng như mong muốn. Trong hàm F1()có gọi một loại hàm F21(), F22(), F23()…F2n() từ 1 thư viện tĩnh…