laziswahdah.org
Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat Maal (Mustahiq Zakat) -
Lembaga Kemanusiaan yang Mengelola Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Serta Dana Kemanusiaan Melalui Program Dakwah, Tahfihz, Pendidikan, Kemandirian dan Wahdah Peduli