lavirintiranje.wordpress.com
Mama
Bilo je. Mnogo trenutaka. Ispunjenih, srećnih, umirujućih, snažnih. Mnogo trenutaka. Preteških, obeshrabrujućih, poražavajućih, mračnih. Trenutaka kada poželiš da se sklupčaš ispod toplog krila zau…