lavirintiranje.wordpress.com
Izbor (za)uvek
Izbor je oduvek bio mač sa dve oštrice. Prva ucenjuje životom, druga smrću (ideje, cilja, ali i suštine tih ne-reči). Svaka od oštrica daje šansu koja manje ili više boli, koja se manje ili više uk…