lavirintiranje.wordpress.com
Kastracija straha
Možda ste se i sami nekada, kao dete ili mlad čovek, našli u situaciji koja se može lako i jednostavno definisati kao scena užasa i bespomoćnosti. Ako na svoju sreću niste, sigurno jeste sa nesrećn…