lavirintiranje.wordpress.com
Majkeh mi, totalnnoh sam modernnah
Da li je lakše znati obući se ili možda – svući se? Trik pitanje, aha. Naravno, kako Ja ne želim-o da budem-o konzervativno-patrijarhalno-nazadno-restritkivno-autistični a povrh neobrazovani …