lavirintiranje.wordpress.com
Ambis-ador
Treslo se brdo, pa gora, pa planina, pa počeo da kulja dim i suklja vatra, zamalo da i novovremska Sodoma i Gomora dožive reinkarnaciju svog nestanka, ali se na kraju kao što mudra izreka kaže samo…