lasoli.cnt.cat
[Sindical] La Secció Sindical de CNT a MOVIESTAN - Solidaridad Obrera
El mes de juliol de 2019 CNT va signar el primer conveni de l’empresa “Estructuras Metálicas Moviestan”, una PIME del sector siderometal·lúrgic dedicada a les instal·lacions d’estructures i altells metàl·lics i situada a les Franqueses del Vallès. L’acord es va signar després que es constituís mesos abans la secció sindical de CNT, amb una forta …